หน้าแรก การประกันคุณภาพ

Euro Air - Quality of Fabric Ducts

วัตถุดิบเส้นใยผ้า Material

Euro Air A/S, Denmark ผลิตและคัดสรรเฉพาะเส้นใยผ้า Polyester และ Trevira CS คุณภาพดีที่สุด ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตและถักทอ ก่อนจะนำมาผลิตเป็นผืนผ้าคุณภาพ แล้วจึงนำมาตัดเย็บเป็นท่อลมแอร์ผ้า (fabric duct, textile duct, air sock, air sox, air duct sox) ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและความคงตัวของรูพรุนของท่อลมแอร์ผ้าอย่างถาวร แม้จะผ่านการใช้งานหนักและการซักทำความสะอาดมายาวนานไม่น้อยกว่า 10 ปี ตามที่บริษัทได้ออกใบรับประกันคุณภาพเอาไว้ให้กับลูกค้าทุกราย

อ่านเพิ่มเติม >>>


มาตรฐานรับรองคุณภาพ (Certificates)

ดังที่กล่าวแล้ว คลีมา เป็นตัวแทนจำหน่าย (Exclusive Dealer) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เรามีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ ออกแบบท่อลมแอร์ผ้า (fabric duct, textile duct, air sock, air sox, duct sox) ภายใต้การผลิตและควบคุมคุณภาพโดย Euro Air A/S ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ KE Fibertec A/S ซึ่งเป็นผู้ผลิตท่อลมแอร์ผ้าเพียงรายเดียวในโลกที่ผ่านการรับรองมาตราฐานทั้ง 3 ประเภทคือ ISO9001 Quality, ISO14001 Environment, และ DS/OHSAS 18001 Working Environment

อ่านเพิ่มเติม >>>


รับประกันคุณภาพ 10 ปี Warranty

Euro Air ได้แสดงเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ (Warannty Conditions) ของสินค้าท่อลมแอร์ผ้า (fabric duct, textile duct, air sock, air sox, air duct sox) ที่ถูกผลิดขึ้นโดย Euro Air A/S ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ อย่างถูกต้องตามคู่มือมาตราฐานการบำรุงรักษาและทำความสะอาด (Maintenance Instruction) ซึ่งรับประกันคุณภาพของท่อลมแอร์ผ้าว่ามีอายุการใช้งานยาวนานกว่าสิบปี ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม >>>

ท่อผ้าใบ, ท่อ ลม ผ้าใบ, ท่อ ส่ง ลม แอร์, ท่อ ส่ง แอร์, ท่อ ลม ผ้า, ท่อ ลม แอร์ ผ้า, ท่อลมแอร์ ผ้า, ท่อลมแอร์ผ้า, sock duct, duct sock, air duct sock, air sock duct, fabric duct, fabric air duct, textile duct, “ท่อผ้าใบ”, “ท่อ ลม ผ้าใบ”, “ท่อ ส่ง ลม แอร์”, “ท่อ ส่ง แอร์”, “ท่อ ลม ผ้า”, “ท่อ ลม แอร์ ผ้า”, “ท่อลมแอร์ ผ้า”, “ท่อลมแอร์ผ้า”

Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery