หน้าแรก การประกันคุณภาพ วัตถุดิบเส้นใยผ้า Material

วัตถุดิบเส้นใยผ้า Material

Euro Air เลือกสรรเฉพาะเส้นใยผ้า Polyester และ Trevira CS คุณภาพดีที่สุด ซึ่งผ่านกระบวนการผลิต ถักทอ ก่อนจะนำมาผลิตเป็นผืนผ้าคุณภาพ แล้วจึงนำมาตัดเย็บเป็นท่อลมผ้า (fabric duct, textile duct, air sock, air sox, duct sox) ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจเมื่อนำไปใช้กับระบบ HVAC ductwork เป็นการประกันคุณภาพและความคงตัวของรูพรุนของท่อลมแอร์ผ้าอย่างถาวร แม้จะผ่านการใช้งานหนักและการซักทำความสะอาดมายาวนานไม่น้อยกว่า 10 ปี ตามที่บริษัทได้ออกใบรับประกันคุณภาพเอาไว้ให้กับลูกค้าทุกราย

วัตถุดิบเส้นใยผ้าที่ Euro Air ผลิตและคัดสรรมาผลิตท่อลมผ้า (fabric duct, textile duct, air sock, air sox, duct sox) ผลิตจากบริษัทในเครือ (KE-Fibertec A/S) และบริษัทพันธมิตรชั้นนำด้านสิ่งทอในยุโรปโดยเฉพาะ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานยุโรป นำเครื่องจักรอันทันสมัยที่ใช้นาโนเทคโนโลยีทอให้ได้เส้นใยคุณภาพสูงตรงตามความต้องการ ก่อนนำมาถักทอตัดเย็บเป็นผืนผ้า ที่สามารถรองรับกับสภาวะใช้งานหนัก เส้นใยของ Euro Air เป็นเส้นใยชนิดที่มีความหนาแน่นพิเศษ สามารถกักฝุ่นละอองได้มาก (high dust holding capacity) ซึ่งต่างจากเส้นใยของบริษัทอื่น ที่บางกว่า ไม่หนาแน่น และไม่สามารถกักฝุ่นละอองได้มากซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ไม่ดีสำหรับการเลือกมาผลิตท่อลมแอร์ผ้า

ดังนั้น Euro Air จึงเป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลก ที่ผลิตท่อลมแอร์ผ้า เพื่อให้ทนทานและเหมาะสมกับสภาวะการใช้งานหนัก อย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (food and beverage industry) ซึ่งต้องคำนึงถึงเรื่อง food safety หรือ food hygiene ภายใต้มาตรฐาน HACCP และ GMP ในกระบวนการผลิต หรือแม้แต่ ในโรงงานทั่วไปและอาคารสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการทดแทนระบบท่อส่งลมเย็น (HVAC ductwork) แบบเก่า ด้วยท่อลมแอร์ผ้าแทน

File Download เพื่ออ่านข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบท่อลมผ้า (fabric duct, textile duct, air sock, air sox, duct sox)

Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery