รับประกันคุณภาพ 10 ปี Warranty

Euro Air รับประกันคุณภาพสินค้าไว้ยาวนานถึง 10 ปี โดยได้แสดงเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ (Warannty Conditions) ของท่อลมแอร์ผ้า ที่ถูกผลิดขึ้นโดย Euro Air, Denmark ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท KE Fibertec A/S ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ อย่างถูกต้องตามคู่มือมาตราฐานการบำรุงรักษาและทำความสะอาด (Maintenance Instruction) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • การหดตัวของเนื้อผ้าต่ำกว่า 1 %
  • การใช้งานซิป เป็นปกติ
  • เนื้อผ้ามีค่าการซึมผ่านของลม เปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่าง ±10% ของค่าเริ่มต้น
  • ไม่มีการฉีกขาดในขณะที่ใช้งานในสภาวะปกติ

เงื่อนไขการรับประกันไม่รวมถึงกรณีที่ ใช้งานท่อลมแอร์ผ้าอย่างผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่ได้มีการบำรุงรักษาตามที่กำหนดไว้ในบทที่ 7 "Maintenance and Operational Limits" ของคุ่มือ นอกจากนี้ ท่อลมแอร์ผ้า ยังต้องผ่านการทำความสะอาดโดยการซักอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเราจะไม่รับเคลมสินค้าท่อลมแอร์ผ้าภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • การประกอบหรือติดตั้งผิดวิธี
  • การซักอย่างผิดวิธีหรือไม่เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด
  • การซักที่อุณหภูมิที่ผิดไปจากที่ระบุ
  • ความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยทางกายภาพหรือเคมี
  • การสัมผัสกับรังสียูวี
  • การละเลยการบำรุงรักษาทั่วไป

นอกจากนี้ การรับประกันยังไม่รวมถึงเฉดสีที่เปลี่ยนไปตามอายุการใช้งานและการซักทำความสะอาดท่อลมแอร์ผ้า

หมายเหตุ การอบแห้งและการซักด้วยน้ำที่อุณหภูมิสูงกว่า 40oc จะทำให้เนื้อผ้าหดตัวมากขึ้นจนเสียรูปได้

Warranty Conditions เงื่อนไขการรับประกันสำหรับ ท่อลมแอร์ผ้า (fabric duct, textile duct, air sock, air sox, air duct sox)

Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery