หน้าแรก ชนิดของท่อลมแอร์ผ้า

ชนิดของท่อลมแอร์ผ้า (Fabric Ducts)


DFC Fabric Ducts (จดสิทธิบัตร)

ผลงานวิจัยพัฒนาล่าสุดจาก Euro Air, Denmark คือ ท่อ DFC (Directionnal Flow Control) fabric duct แก้ปัญหาที่ลมเย็นมักจะกระจายออกที่ปลายท่อเป็นส่วนมาก ไม่ค่อยกระจายออกที่บริเวณปากท่อและกลางท่อเท่าที่ควร ท่อ DFC ถูกออกแบบมาโดยเจาะรูด้วย Laser Technology ตลอดแนวยาวทั้งสองข้างของท่อ ให้เกิดลมตรงและลมเฉียง สามารถควบคุมการพุ่งกระจายลมเย็นออกไปในทิศทางที่ต้องการ (directional flow control) และลมกระจายออกอย่างสม่ำเสมอ (uniform air distribution) ตั้งแต่ปากท่อ จนถึงปลายท่อ

อ่านเพิ่มเติม >>>


Low Impulse Fabric Duct

ท่อลมแอร์ผ้า ชนิด Low Impulse Fabric Ducts เหมาะอย่างยิ่งกับระบบปรับอากาศ หรือระบบระบายอากาศ ที่ต้องการการกระจายลมแอร์เป็นอย่างดี (HVAC system) อาศัยการกระจายลมเย็น (conditioned air distribution) แทรกซึมออกทางพื้นผิวโดยรอบและตลอดความยาวของท่อลมแอร์ผ้า จึงทำให้การกระจายลมเย็นเป็นไปทั่วถึงทั้งห้องเร็วกว่า เมื่อเทียบกับการใช้ ท่อส่งลมเย็นโลหะ (spiral air duct, galvanized metal duct, stainless steel air ducts) ทั่วๆไป ซึ่งจะมีหัวจ่ายลมบนเพดานหรือผนัง ที่ทำให้ผู้ที่อยู่ภายในห้องรู้สึกว่าได้รับลมแรงในบริเวณใกล้กับหัวจ่าย

อ่านเพิ่มเติม >>>


Slot Fabric Duct

สำหรับงานประเภทที่ต้องการกระจายลมเย็นเข้าสู่พื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่ามาก ท่อลมแอร์ผ้า ชนิด Slot เป็นทางเลือกที่น่าสนใจทางหนึ่ง ด้วยความพรุนของเนื้อผ้า (permeability) ที่มีให้เลือกหลายแบบ รวมกับ ตาข่าย (slot) ที่มีความกว้างตั้งแต่ 2-30 mm จึงทำให้ได้ท่อลมแอร์ผ้า (fabric duct, textile duct, duct sox, air sock) ที่ตอบสนองความต้องการทุกประเภท ถ้าเป็นระบบกระจายลมเย็น (cooling) แนวของ slot จะถูกออกแบบให้อยู่เหนือเส้นกลาง (centerline) เพื่อที่ลมเย็นจะได้กระจายออกด้านบนก่อน แล้วค่อยลอยตกสู่ด้านล่าง

อ่านเพิ่มเติม >>>


Inject Fabric Duct

ท่อลมแอร์ผ้า ชนิด Inject เหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานในอุตสาหกรรมและในสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่นมากหรือค่อนข้างสกปรกมาก โดยไม่ต้องการซักทำความสะอาด เนื่องจากท่อลมแอร์ผ้าชนิดนี้มีความต้านทานฝุ่นควันสูงหรือการใช้งานหนัก ท่อลมแอร์ผ้า ชนิด inject ทำจากวัสดุพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันการสะสมตัวของฝุ่น จึงทำให้ลดการบำรุงรักษาและการซักทำความสะอาดที่ยุ่งยาก เพียงแค่เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกและภายในเท่านั้น นอกจากนี้การกระจายลมเย็นยังเป็นไปทั่วถึงทั้งห้องเร็วกว่า เมื่อเทียบกับการใช้ ท่อส่งลมเย็นโลหะ (spiral air duct, galvanized metal duct, stainless steel air ducts)

อ่านเพิ่มเติม >>>


Nozzle Fabric Duct

ท่อลมแอร์ผ้า ชนิด Nozzle สามารถใช้งานได้หลากหลาย การออกแบบโดยใช้หัวฉีด (์Nozzle) จำนวนมากตลอดแนวยาวด้านข้างของท่อลมแอร์ผ้า (fabric duct, textile duct, duct sox, air sock) ทำให้แรงลมพุ่งออกไปได้ไกลขึ้น โดยปกติจะเลือกใช้เนื้อผ้าที่มีความสามารถในการซึมผ่านของลมต่ำ เพื่อให้ลมแอร์ส่วนใหญ่ถูกดันออกมาทางหัวฉีด โดยออกแบบและกำหนดทิศทางลมแอร์ได้แน่นอน ลักษณะงานที่เหมาะ เช่น ห้องทีมีเพดานสูงจากพื้นมาก เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม >>>

ท่อผ้าใบ, ท่อ ลม ผ้าใบ, ท่อ ส่ง ลม แอร์, ท่อ ส่ง แอร์, ท่อ ลม ผ้า, ท่อ ลม แอร์ ผ้า, ท่อลมแอร์ ผ้า, ท่อลมแอร์ผ้า, sock duct, duct sock, air duct sock, air sock duct, fabric duct, fabric air duct, textile duct, “ท่อผ้าใบ”, “ท่อ ลม ผ้าใบ”, “ท่อ ส่ง ลม แอร์”, “ท่อ ส่ง แอร์”, “ท่อ ลม ผ้า”, “ท่อ ลม แอร์ ผ้า”, “ท่อลมแอร์ ผ้า”, “ท่อลมแอร์ผ้า”

Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery