หน้าแรก การซักทำความสะอาด

การซักทำความสะอาด (Washing Instruction)

คำแนะนำทั่วไปในการบำรุงรักษา

เพื่อให้ท่อลมแอร์ผ้ามีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการกระจายลมเย็น ทาง Euro Air ประเทศ Denmark จึงมีคำแนะนำในการบำรุงรักษาท่อลมแอร์ผ้า (fabric duct) ดังนี้

 • ท่อลมแอร์ผ้า ถูกออกแบบให้ติดตั้งและใช้งานในห้องโดยยึดอยู่กับฝ้าเพดานหรือผนังเท่านั้น ไม่ได้ถูกออกแบบมาติดตั้งกับพื้น และไม่เหมาะจะนำไปใช้งานในระบบ exhaust system
 • ไม่ควรติดตั้งท่อลมแอร์ผ้า ใกล้กับโครงสร้างของอาคารหรือเครื่องใช้ใดๆ ที่เสี่ยงต่อการสัมผัสกับท่อลมแอร์ผ้า เพราะอาจทำให้ท่อลมแอร์ผ้าฉีกขาดเสียหายได้
 • ไม่ควรติดตั้งท่อลมแอร์ผ้า ในที่ที่ถูกแสง UV เช่นแสงจากดวงอาทิตย์ ฯลฯ
 • ไม่ควรติดตั้งท่อลมแอร์ผ้า ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 70oC เป็นเวลานานๆ
 • ควรติดตั้ง pre-filter ด้วย filter class EU7 หรือดีกว่า (เทียบเท่า medium filter ขึ้นไป)
 • ควรซักทำความสะอาดท่อลมแอร์ผ้า  เป็นระยะๆ เพื่อประสิทธิภาพการกระจายลมเย็นที่ดี

การซักทำความสะอาด (Washing Instruction)

สำหรับท่อลมแอร์ผ้า Trevira CS, Polyester, DFC ควรปฏิบัติดังนี้

 • ซักในน้ำ 2-4 ครั้ง ที่ อุณหภูมิไม่เกิน 40oC โดยใช้ผงซักฟอกทั่วไป
 • หากท่อลมแอร์ผ้า สกปรกมาก ก็สามารถวักด้วยน้ำเปล่าในระหว่างที่ซักด้วยผงซักฟอก
 • หากต้องทำความสะอาดโดยการฆ่าเชื้อ สามารถใช้ คลอรีน 200 มก./ลิตร ผสมในน้ำสุดท้ายของการซัก แต่พึงระวังเพราะคลอดรีนจะทำให้สีผ้าซีดได้
 • น้ำสุดท้ายของการซักควรใช้น้ำเย็น
 • เครื่องซักผ้าจะปั่นหมาดในขั้นตอนสุดท้ายของการซัก จากนั้นก็สามารถติดตั้งท่อลมแอร์ผ้าและจ่ายลมเย็นได้ทันที
 • ห้ามปั่นอบแห้งท่อลมแอร์ผ้า ด้วยเครื่องอบผ้าเด็ดขาด เพราะจะทำให้เนื้อผ้าหดตัวและเสียรูปทรงได้

Download คู่มือการซักทำความสะอาดท่อลมแอร์ผ้า fabric duct, air sox, duct sox, air sock, duct sock, textile duct

ท่อผ้าใบ, ท่อ ลม ผ้าใบ, ท่อ ส่ง ลม แอร์, ท่อ ส่ง แอร์, ท่อ ลม ผ้า, ท่อ ลม แอร์ ผ้า, ท่อลมแอร์ ผ้า, ท่อลมแอร์ผ้า, sock duct, duct sock, air duct sock, air sock duct, fabric duct, fabric air duct, textile duct, “ท่อผ้าใบ”, “ท่อ ลม ผ้าใบ”, “ท่อ ส่ง ลม แอร์”, “ท่อ ส่ง แอร์”, “ท่อ ลม ผ้า”, “ท่อ ลม แอร์ ผ้า”, “ท่อลมแอร์ ผ้า”, “ท่อลมแอร์ผ้า”

Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery