หน้าแรก เกี่ยวกับ Klima

Klima Group (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท คลีมา กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เราคือผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียว (Authorized Distributor) ของ Euro Air ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ KE Fibertec Group มีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ ประเทศเดนมาร์ค Denmark ปัจจุบัน คลีมา ฯ  ได้ขยายฐานการตลาดครอบคลุมลูกค้าทั้งในประเทศไทย และ ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง พม่า ลาว และกัมพูชา เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มประเทศในอาเซียน AEC (Thailand, Myanmar, Laos, Cambodia)

KE Fibertec เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตท่อลมแอร์ผ้า (fabric duct) รายแรกของโลก  ตั้งแต่ราวต้นปี ค.ศ. 1970 จากนั้นเป็นต้นมาก็พัฒนาองค์กรและเจริญเติบโตจนเป็นผู้ผลิตท่อลมแอร์ผ้าราย ใหญ่ที่สุดของโลก โดยครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า 50% สูงที่สุดในโลกในปัจจุบัน

นอกเหนือจากประสบการณ์ ด้านการออกแบบระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Refrigeration and Heating, Ventilation, and Air Conditioning (R-HVAC) Systems) มายาวนานแล้ว วิศวกรของคลีมายังได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการออกแบบท่อลมแอร์ผ้าจาก Euro Air A/S ด้วยซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์เฉพาะที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการคำนวนและออกแบบทางด้านวิศวกรรมปรับอากาศ ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ของลูกค้าของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อนำไปใช้แทน ท่อส่งลมเย็นสังกะสีและท่อสเตนเลส (Spiral Air Ducts, Galvanized Metal Air Ducts, Stainless Steel Air Ducts) แบบเดิม ซึ่งมีราคาแพงกว่าและติดตั้งเสร็จล่าช้ากว่ามาก

ปัจจุบันนี้ ท่อลมแอร์ผ้า fabric duct หรือที่รู้จักกันในอีกหลายชื่อเช่น air sock duct, air duct sock, air sox duct, air duct sox, textile air duct ถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางมากกับสถานที่ที่มีระบบปรับอากาศ (air condition & ventilation) ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย เช่น โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Industry) อาหารแช่เยือกแข็ง (Frozen Food Industry) อาหารทะเล (Seafood Industry) โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ไปจนกระทั่งอาคารสำนักงานห้างร้าน หรือบ้านอยู่อาศัย เพราะวิศวกร สถาปนิก หรือนักออกแบบตกแต่งภายใน สามารถประยุกต์ใช้รูปทรง สีสรร ขนาดของท่อลมแอร์ผ้า มาเป็นเครื่องประดับตกแต่งสถานที่ๆนั้นได้อย่างสวยงาม ทันสมัย ประหยัดพลังงาน และตอบสนองความต้องการอื่นๆ ที่เหนือกว่า ท่อส่งลมเย็นสังกะสีหรือท่อสเตนเลส (Spiral Air Ducts, Galvanized Metal Air Ducts, Stainless Steel Air Ducts) แบบเดิม

ท่อผ้าใบ, ท่อ ลม ผ้าใบ, ท่อ ส่ง ลม แอร์, ท่อ ส่ง แอร์, ท่อ ลม ผ้า, ท่อ ลม แอร์ ผ้า, ท่อลมแอร์ ผ้า, ท่อลมแอร์ผ้า, sock duct, duct sock, air duct sock, air sock duct, fabric duct, fabric air duct, textile duct, “ท่อผ้าใบ”, “ท่อ ลม ผ้าใบ”, “ท่อ ส่ง ลม แอร์”, “ท่อ ส่ง แอร์”, “ท่อ ลม ผ้า”, “ท่อ ลม แอร์ ผ้า”, “ท่อลมแอร์ ผ้า”, “ท่อลมแอร์ผ้า”

Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery