หน้าแรก การประกันคุณภาพ

Euro Air - Quality of Fabric Ducts

วัตถุดิบเส้นใยผ้า Material

Euro Air A/S, Denmark ผลิตและคัดสรรเฉพาะเส้นใยผ้า Polyester และ Trevira CS คุณภาพดีที่สุด ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตและถักทอ ก่อนจะนำมาผลิตเป็นผืนผ้าคุณภาพ แล้วจึงนำมาตัดเย็บเป็นท่อลมแอร์ผ้า (fabric duct, textile duct, air sock, air sox, air duct sox) ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและความคงตัวของรูพรุนของท่อลมแอร์ผ้าอย่างถาวร แม้จะผ่านการใช้งานหนักและการซักทำความสะอาดมายาวนานไม่น้อยกว่า 10 ปี ตามที่บริษัทได้ออกใบรับประกันคุณภาพเอาไว้ให้กับลูกค้าทุกราย

อ่านเพิ่มเติม >>>


มาตรฐานรับรองคุณภาพ (Certificates)

ดังที่กล่าวแล้ว คลีมา เป็นตัวแทนจำหน่าย (Exclusive Dealer) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เรามีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ ออกแบบท่อลมแอร์ผ้า (fabric duct, textile duct, air sock, air sox, duct sox) ภายใต้การผลิตและควบคุมคุณภาพโดย Euro Air A/S ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ KE Fibertec A/S ซึ่งเป็นผู้ผลิตท่อลมแอร์ผ้าเพียงรายเดียวในโลกที่ผ่านการรับรองมาตราฐานทั้ง 3 ประเภทคือ ISO9001 Quality, ISO14001 Environment, และ DS/OHSAS 18001 Working Environment

อ่านเพิ่มเติม >>>


รับประกันคุณภาพ 10 ปี Warranty

Euro Air ได้แสดงเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ (Warannty Conditions) ของสินค้าท่อลมแอร์ผ้า (fabric duct, textile duct, air sock, air sox, air duct sox) ที่ถูกผลิดขึ้นโดย Euro Air A/S ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ อย่างถูกต้องตามคู่มือมาตราฐานการบำรุงรักษาและทำความสะอาด (Maintenance Instruction) ซึ่งรับประกันคุณภาพของท่อลมแอร์ผ้าว่ามีอายุการใช้งานยาวนานกว่าสิบปี ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม >>>

Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery