หน้าแรก ท่อลมแอร์ผ้า DFC System (สิทธิบัตร)

DFC Fabric Air Duct (สิทธิบัตรล่าสุด)

Euro Air ได้วิจัยพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรในทวีปยุโรปอยู่ มีชื่อเรียกว่า ระบบ Directional Flow Control System หรือ ย่อว่าระบบ DFC system คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด DFC Brochure

ท่อลมแอร์ผ้าระบบ DFC fabric duct นี้ ถูกออกแบบและผลิตขึ้นโดยเพิ่ม รูเจาะพิเศษ (Holes and baffles) ด้วยการใช้ Laser Technology แทนการปั๊มเจาะหรือใช้เข็มความร้อน การผสมผสานกันของรูเจาะทั้งสองแบบทำให้สามารถควบคุมทิศทางการพุ่งกระจายของลมเย็นที่ออกจากท่อลมผ้าได้ และที่สำคัญคือทำให้เกิดการกระจายลมเย็นแบบสม่ำเสมอ (Uniform Air Distribution) ตั้งแต่ปากท่อถึงปลายท่อ อย่างที่ไม่เคยมีท่อลมผ้าชนิดใดทำได้มาก่อน การวิจัยพัฒนานี้จึงเป็นการปฏิวัติวงการที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งของท่อลมแอร์ผ้า (fabric air duct, textile air duct, Air Sox Duct, Air Duct Sox, Air Sock Duct, Air Duct Sock) จาก Euro Air Denmark

ดูจากรูปด้านล่าง เปรียบเทียบให้เห็นว่า ท่อลมแอร์ผ้าทั่วไป จะมีการกระจายลมออกที่ปลายท่อเป็นส่วนมาก แต่ ท่อลมผ้าแบบ DFC fabric duct แก้ปัญหานี้ได้ โดยกระจายลมเย็นออกสม่ำเสมอตั้งแต่ปากท่อถึงปลายท่อ

 


 

ข้อดีของ DFC system

 • ท่อลมแอร์ผ้า DFC air sock duct ช่วยกระจายลมเย็นอย่างสม่ำเสมอ (Uniform Air Distribution) จากปากท่อลมถึงปลายท่อลม ซึ่งท่อลมผ้าชนิดอื่นจะกระจายลมที่บริเวณปลายท่อเป็นส่วนมาก
 • ท่อลมแอร์ผ้า DFC ช่วยควบคุมทิศทางลมเย็นให้พุ่งกระจายออกไปได้ไกลมากขึ้น ในทิศทางที่ต้องการ
 • ท่อลมแอร์ผ้า DFC สามารถประยุกต์ใช้กับงานและสถานที่ที่มีระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Air Conditioning and Ventilation System) ต่างๆได้หลากหลาย
 • ท่อลมแอร์ผ้า DFC ผลิตโดยใช้ Laser Technology เจาะรู ทำให้ท่อลมผ้าไม่มีการฉีกขาด เหมือนอย่างการปั๊มเจาะหรือใช้เข็มความร้อน
 • ท่อลมแอร์ผ้า DFC มีรูปร่างทั้งทรงกลม (round shape), ครึ่งทรงกลม (half-round shape), และ 1/4 ของทรงกลม (quarter-round shape)
 • ท่อลมแอร์ผ้า DFC air duct sock ถูกผลิตทั้งจากผ้า standard Polyester และ Trevira CS

DFC - Comfort

 • ประยุกต์ใช้ได้กับทั้ง ระบบ cooling, heating และ ventilation กับทุกสถานที่ที่ต้องการปรับอากาศแบบเบาสบาย (comfort)
 • กระจายลมเย็นอย่างสม่ำเสมอ (Uniform Air Distribution) จากปากท่อลมถึงปลายท่อลม ด้วย Double Directional Flow Control
 • ปริมาณลม (Air flow) ที่ผ่านรูเจาะ อยู่ระหว่าง 7-20 m3/h/m2 (60 Pa)
 • ลักษณะสถานที่ที่เหมาะสม: Offices, Schools, Canteens, Auditoriums, Cinemas, etc.
 • ผลิตโดยเจาะด้วย Laser Technology ทั้งผ้าชนิด Trevra CS หรือ standard Polyester ในรูปร่าง round, half-round และ quarter-round shape

DFC - Induction

 • ประยุกต์ใช้ได้กับทั้ง ระบบ cooling, heating และ ventilation กับทุกสถานที่ที่ต้องการปรับอากาศเมื่อมี heat load ปานกลาง
 • กระจายลมเย็นอย่างสม่ำเสมอ (Uniform Air Distribution) จากปากท่อลมถึงปลายท่อลม ด้วย Single Directional Flow Control
 • ปริมาณลม (Air flow) ที่ผ่านรูเจาะ อยู่ระหว่าง 30-90 m3/h/m2 (120 Pa)
 • ลักษณะสถานที่ที่เหมาะสม: Light Industry, Workshops, Fitness Centres, Showrooms, Exhibitions, Museums, Supermarkets, etc.
 • ผลิตโดยเจาะด้วย Laser Technology ทั้งผ้าชนิด Trevra CS หรือ standard Polyester ในรูปร่าง round, half-round และ quarter-round shape
DFC - Long Throw
 • ประยุกต์ใช้ได้กับทั้ง ระบบ cooling, heating และ ventilation กับทุกสถานที่ที่ต้องการปรับอากาศเมื่อมี heat load ปานกลางหรือมาก
 • กระจายลมเย็นอย่างสม่ำเสมอ (Uniform Air Distribution) จากปากท่อลมถึงปลายท่อลม ด้วย Single Directional Flow Control
 • ปริมาณลม (Air flow) ที่ผ่านรูเจาะ อยู่ระหว่าง 65-370 m3/h/m2 (120 Pa)
 • ลักษณะสถานที่ที่เหมาะสม: All Industry, Workshops, Warehouses, Sport Centres, Hypermarkets, Distribution Centres, etc.
 • ผลิตโดยเจาะด้วย Laser Technology ทั้งผ้าชนิด Trevra CS หรือ standard Polyester ในรูปร่าง round, half-round และ quarter-round shape

ท่อผ้าใบ, ท่อ ลม ผ้าใบ, ท่อ ส่ง ลม แอร์, ท่อ ส่ง แอร์, ท่อ ลม ผ้า, ท่อ ลม แอร์ ผ้า, ท่อลมแอร์ ผ้า, ท่อลมแอร์ผ้า, sock duct, duct sock, air duct sock, air sock duct, fabric duct, fabric air duct, textile duct, “ท่อผ้าใบ”, “ท่อ ลม ผ้าใบ”, “ท่อ ส่ง ลม แอร์”, “ท่อ ส่ง แอร์”, “ท่อ ลม ผ้า”, “ท่อ ลม แอร์ ผ้า”, “ท่อลมแอร์ ผ้า”, “ท่อลมแอร์ผ้า”

Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery